Prostovoljno gasilsko društvo Trstenik je bilo ustanovljeno 6. maja 1937. Takratni ustanovni člani so se zbrali pri Petru Zaplotniku, po domače pri Jeriču na Trsteniku. Izvolili so upravni odbor društva. Za predsednika društva so izvolili Franca Koširja s Trstenika, za njegovega namestnika Janeza Perčiča iz Babnega Vrta. Za poveljnika so izvolili Blaža Urbanca s Pangeršice, za tajnika Andreja Perčiča s Povelj, njegov namestnik je bil Jože Perčič, prav tako s Povelj. Vsi ustanovni člani so že pokojni.

PGDprviclani

Leto dni po ustanovitvi društva, leta 1938, so nabavili prvo črpalko (Šentvid zvon pumpa), cevi in vprežni voz za prevoz opreme. Takrat je bilo včlanjenih 21 gasilcev. V letu 1940 so nabavili boljšo opremo in močnejše vozilo. Izbruhnila je vojna in 15. maja 1941 so imeli zadnjo sejo pri Fendetu na Trsteniku. V letu 1942 so od Nemške policije dobili odlok, da se jim odvzame motorna črpalka. Na temu odloku je bil naveden razlog, da je treba zaščititi Bolnico Golnik proti požaru. Tako je leta 1942 društvo prenehalo delovati. Večina gasilcev je odšla v vojno in sicer z gasilsko opremo, kot gasilci v velikih nemških mestih, ki so bili tarče zavezniškega bombardiranja. V letu 1945 so društvu vrnili motorno brizgalno, čeprav v zelo slabem stanju, društvo pa je dobilo nov zagon in spet so začeli z delom. Takrat je v društvu delovalo 25 članov. Aktivnosti se do danes niso več prekinjale. Za predsednika društva so izvolili Ludvika Terana, za poveljnika Franca Markuta. V letu 1955 je prišlo do kadrovskih sprememb. Predsednik je postal Jože Gregorc, poveljnik Edo Bečan. Delo sta opravljala do leta 1970. V obdobju od leta 1969 do 1971 so zgradili tri požarne bazene in sicer na Trsteniku, v Babnem Vrtu in v Čadovljah. Na Povljah so bazen zgradili vaščani sami.

Na območju, ki ga društvo pokriva je bilo kar nekaj velikih požarov. V letu 1953 je velik požar zajel gospodarsko poslopje pri Urenčevih v Babnem vrtu. V letu 1960 je gorelo pri Pavovčevih na Trsteniku, požar je zajel gospodarsko in stanovanjsko poslopje. Leto kasneje je bil požar pri Jakopinovih na Pangeršici, gorelo je gospodarsko poslopje. V letu 1989 je gorelo gospodarsko poslopje pri Štefetu v Babnem Vrtu. V letu 2000 je izbruhnil požar na gospodarskem poslopju pri Fendetovih v Žabljah, v letu 2006 je bil požar v Zadružnem domu, v vrtcu.

PGD Trstenik je vedno sodeloval tudi z drugimi PGD in PIGD. Udeleževali so se vaj in prireditev drugih, prav tako so tudi sami pripravljali različne vaje. 15. novembra 1969 so tako skupaj s PIGD Iskra pripravili veliko nočno gasilsko vajo na šolo na Trsteniku. Vajo je vodil domači poveljnik, Edo Bečan. Obe društvi sta nastopili s svojimi napadalnimi desetinami, PGD Trstenik z južne strani, PIGD Iskra s severne strani, vodo so črpali iz potoka Stražnica.

Dolgoletni pečat je v društvu pustil prav Edo Bečan, ki je bil 22 let v funkciji predsednika društva in 15 let v funkciji poveljnika društva. Ob tej priliki je od Gasilske zveze Slovenije prejel odlikovanje za posebne zasluge, od leta 2010 je tudi častni član društva.

Trenutno ima društvo 91 članov, od tega je 22 članov operativnih, torej jih Regijski center za zaščito in reševanje lahko kadarkoli aktivira za posredovanje v naravnih in drugih nesrečah.

Še posebej smo ponosni, na naše pionirje in mladince, na naš gasilski podmladek. Prav ti člani redno posegajo po najvišjih mestih na gasilskih in gasilsko-športnih tekmovanjih.

Oprema in vozni park sta sodobna in sta v okviru kategorizacije gasilskih društev, ki je predpisana s strani Gasilske zveze Slovenije.

Predsednik PGD TRSTENIK
Boštjan Perčič VGČ org. l.st.