Zaključene investicije

kljukicadecember 2017: Informacijska tabla kraja s prikazom hišnih številk

Mestna občina Kranj je v mesecu decembru 2017, na predlog krajevne skupnosti, postavila informacijsko tablo s prikazom hišnih številk objektov v vasi Trstenik.
Postavljena je južno od Zadružnega doma, tako da je vsem dostopna.Tabla prikazuje vse pomembnejše objekte družbenega pomena v kraju in vse objekte, ki so imeli v času izdelave table hišno številko.
Podatki so usklajeni z javnimi evidencami.


 

kljukicanovember 2017

V letošnjem letu se je zaključila obnova križa na pokopališču Trstenik. Celoten križ je v novi podobi, vključno z novo streho. Križani Jezus je v celoti restavriran.


 

kljukicaoktober 2017

V letošnjem letu smo obnovili strehi dveh avtobusnih postajališč, v Babnem vrtu (na križišču Babni vrt - Žablje) in v Čadovljah.
Na postajališču v Babnem vrtu je bilo zaradi dotrajanosti lesene konstrukcije postajališča potrebno zamenjati tudi nekaj lesenih tramov konstrukcije.
Na Povljah se je montirala nova oglasna deska na kozolcu sredi vasi.


 

kljukicanovember 2016
 Dokončanje del na ovinku pri Španetovi domačiji na Povljah 

V drugi polovici meseca oktobra 2016 so se gradbena dela na tem odseku končala. V mesecu novembru 2016 se je nato zaradi zadostne širine cestišča na tem odseku ceste narisala še sredinska črta za ločitev cestišča na dve polovici in krajna črta za pešce, vse z namenom zagotovitve večje varnosti vseh udeležencev v prometu.

Gradbena dela je izvršilo podjetje EURO GRAD d.o.o. Ljubljana, izbrano na javnem razpisu. Vsa dela so se izvedla v okviru predvidenega pogodbenega zneska 33.791,29 EUR (z DDV). KS Trstenik je za namen obnove ceste in dokončanja pred leti začetih del na opornem zidu prispevala 25.000,00 EUR (z DDV). Preostanek manjkajočih investicijskih sredstev je prispevala Mestna občina Kranj. V imenu KS Trstenik je strokovno celotno investicijo vodila Projektna pisarna z Mestne občine Kranj v sodelovanju z nadzorno službo podjetja Domplan d.d. Kranj.

Vsem udeležencem v prometu, predvsem pa vaščanom Povelj želimo varno pot.


 

 

 

kljukicamaj 2016
Obnova mostu na cesti Čadovlje - Hraše

Po slabih dveh mesecih del je odsek ceste proti Hrašam iz smeri Čadovelj in obratno zopet normalno prevozen. Krajevna skupnost Trstenik je s tem pridobila zopet en del obnovljenega cestišča oziroma nov most, ki je bil pred obnovo zares v slabem stanju. Na tem mestu se zahvaljujemo predstavnikom Mestne občine Kranj in županu g. Boštjanu Trilarju za takojšnjo izvedbo sanacije odseka. Namreč, po skupnem ogledu stanja na terenu v mesecu januarju 2016 s strani predsednice KS Trstenik, Lidije Uranič in predstavnikov Mestne občine Kranj, Tilna Koširja iz Projektne pisarne ter Judite Tkalec iz Pisarne za KS, in naknadnem ogledu stanja mostu s strani predstavnikov Mestne občine Kranj in Komunale Kranj, je bila odločitev za sanacijo v hipu sklenjena. 

V Krajevni skupnosti Trstenik smo zadovoljni, da se je obnova mostu končala še pred poletjem, ko so ceste v celotni KS Trstenik množično obiskane s strani kolesarjev, tako rekreativnih kot tudi profesionalnih. 

Prav tako se lahko sedaj zopet po ustaljeni progi 14 vozi mestni kombi (minibus) mestnega linijskega prometa.


 

 

 

kljukicajanuar 2016 - marec 2016

Sanacija velike večnamenske dvorane v Domu KS.

V januarju 2016 je bilo novo vodstvo KS Trstenik, Svet KS Trstenik s predsednico KS, Lidijo Uranič, soočeno z neprijetnim dejstvom, da nam nekje v objektu Domu KS pušča voda. To se je najbolj nazorno videlo v kleti lokala na južnem delu Doma KS, ki je bilo popolnoma napojeno z vodo. Posledice verjetno dolgotrajnejšega izliva vode so bile vidne tudi v pritličju Doma KS, v osrednji veliki večnamenski dvorani. Velika dvorana v pritličju Doma KS je vedno bolj plesnela, po vseh kotih je poleg razvoja plesni začelo napihovati omet, ki je nato odpadal. Prostor je zaudarjal po plesnobi. Z odkritjem izliva vode smo vedeli, zakaj tako stanje v dvorani. Vsekakor je bilo nujno pristopiti k takojšnji sanaciji. Ko so se v dvorani odstranili kuhinjski elementi in hladilnik, je bila stena za njimi črna. Skozi sanacijo se je izkazalo, da je bil z vodo napit tudi estrih dvorane, ker je bilo mesto izliva vode ugotovljeno prav v dvorani. Potem ko so mojstri ugotovili lokacijo izliva vode, je sanacija stekla. Največ časa je bilo namenjenega izsuševanju sten dvorane ter estriha dvorane in prostorov lokala. Šele nato se je lahko pristopilo k drugemu delu, sanaciji sten. Po dveh mesecih dela se je sanacija zaključila.

Ne samo, da smo sanirali stene, dali smo očistiti tudi vse zavese in v dvorani montirali nove omarice kuhinjske niše s kuhalno električno ploščo.

Vsekakor pa ob teh delih nismo pozabili na osnovo, na požarno varnost celotnega objekta. Izdelana sta bila evakuacijski in požarni načrt, sočasno so se montirali gasilniki in vse oznake ter opozorila o ravnanju v prostoru ter o smereh evakuacije v primeru nesrečnega dogodka.

Želimo si, da do takih dogodkov v bodoče več ne pride v katerem koli izmed objektov, ki jih ima KS Trstenik v upravljanju.

Želimo si, da sedaj naša dvorana polno zaživi in da uspemo najti najemnika, ki bi bil proti sovlaganju sredstev v južni del objekta (lokal), pripravljen ta del objekta (lokal) tudi najeti.