Investicije v teku

03. 07. 2017 -  Investicije v teku - junij 2017

V začetku meseca junija je KS Trstenik pristopila k obnovi križa na pokopališču.
Tekom lanskega leta se je namreč izkazalo, da sta tako križ kot tudi Križani Jezus v vse slabšem stanju, zato je bilo potrebno pripraviti načrt za njegovo obnovo, ki se bo izvedla v letošnjem letu, tekom poletja.
Križ s streho bo nov, korpus Križanega Jezusa se bo restavriral s strani kvalificirane restavratorke.
Izdelal se bo tudi nov podstavek, ker obstoječi način pritrditve križa ni (bil) ustrezen.
Celotna investicija je ocenjena na okvirno 5.000,00 EUR brez DDV, ker je KS zavezanka za DDV, je k temu znesku potrebno prišteti še višino zneska za DDV v višini 22%. Del sredstev, v višini 1.500,00 EUR bo prispevala MOK.


 

stozecseptember 2016: Povlje

Obnova ceste na Povljah - ovinek pred Španetovo domačijo.

Več v prilogi.

  november 2016:

Investicija zaključena, več v Zaključenih investicijah.

 


 

stozecapril 2016: Čadovlje

Sanacija mostu na cesti proti Hrašam oz. kmetiji Ušlakar.

maj 2016:

Investicija zaključena, odsek zopet prevozen z vsemi vozili.
Več v Zaključenih investicijah.