Krajevna skupnost Trstenik je ena izmed šestindvajsetih krajevnih skupnosti, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Kranj. KS Trstenik tvori 6 vasi: Trstenik z zaselkom Orlove glave, Pangršica, Povlje, Babni Vrt, Čadovlje in Žablje. Sedež KS je v vasi Trstenik.

Vas Trstenik leži na severnem robu Dobrav, pod jugozahodnim pobočjem Storžiča (2132 m). Ob robu vasi teče potok Stražnica. Po sestavi Trstenik predstavlja gručasto vas, katere jedro predstavlja cerkev sv. Martina. Prvič se vas omenja 1297. leta. V vasi sta poleg cerkve, kjer je sedež župnije, tudi vrtec in podružnična osnovna šola do 5. razreda. V zadnjem desetletju se je vas razširila z novimi pozidavami predvsem na jugozahodnem delu. Vas se z naraščajočim stalno naseljenim delom širi tudi v zaselek Orlove glave, ki je bilo v preteklosti poznano predvsem kot vikend območje. Nad vasjo Povlje so označene in lahko dostopne planinske poti, ki vodijo proti planinam Javornik, Velika in Mala Poljana ter na Storžič, Kališče in Tolsti vrh. Iz Babnega Vrta vodi pešpot proti hribu sv. Lovrenc. Nad Povljami je urejena sprehajalno-učna pot Trstenik »Pot pod Storžičem«, ki je naravoslovnega, kulturnozgodovinskega  in arheološkega značaja.

(vir: spletna stran Mestne občine Kranj, Register nepremične kulturne dediščine Ministstva za kulturo, ZVKD OE Kranj)

Galerija